Concerten

Concertkoor KOV streeft er naar jaarlijks twee concertuitvoeringen te geven, een groot concert en een klein concert.

Het grote concert bestaat uit een hoofdwerk eventueel aangevuld met een enkel of enkele kleinere werken, behorend tot het repertoire van een oratorium koor. Een kleiner werk als onderdeel van een groot concert kan met enige regelmaat een vernieuwend werk zijn. De begeleiding bij een groot concert bestaat uit wat de componist heeft voorgeschreven dan wel een geaccepteerd of volgens de dirigent interessant alternatief. Zo'n groot concert met orkestbegeleiding wordt minstens één keer in de twee jaar geprogrammeerd.

Het kleine concert bestaat uit een samenhangend geheel van verschillende kleinere werken. De begeleiding bij een klein concert bestaat uit enkelvoudige instrumenten of een klein ensemble. Een vernieuwend werk maakt met enige regelmaat deel uit van het kleine concert. Bij het programmeren van een klein concert wordt altijd de mogelijkheid verkend voor samenwerking met andere amateurmusici.