Vrienden van Concertkoor KOV

Concertkoor KOV stelt zich ten doel grote oratoria en andere geestelijke en wereldse werken uit te voeren. Daarbij streeft het koor naar een hoog kwaliteitsniveau. Dat betekent dat de concerten moeten plaatsvinden in goede concertzalen en met professionele orkesten en solisten. Hiervoor is veel geld nodig. Geld dat niet altijd uit de verenigingsmiddelen en concertopbrengsten kan komen. Daarom is financiële ondersteuning van buitenaf hard nodig. Zonder uw steun is het onmogelijk om het financiële plaatje rond te krijgen. Als u ons wilt steunen kunt u:

Vriend worden van Concertkoor KOV

Wist u dat u vriend van het concertkoor KOV kunt worden ?
Als u regelmatig naar onze concerten komt luisteren is dat misschien iets voor U.
Alle enthousiaste mensen die vaak naar onze concerten gaan en die liefhebber zijn van ons repertoire willen wij graag vriend van de KOV maken.
Voor een minimale bedrage van € 30,- per jaar geniet u een aantal voordelen boven andere concertgangers.

Met uw vriendschap ondersteunt u de KOV en stelt u ons in staat om een kwalitatief hoogwaardig amateurkoor in stand te houden.

Bent u geïnteresseerd? Vul dan het volgende formulier in:

luca2
luca2
vrienden
vrienden